Djuren.
 Hästar och pingviner i rakubränd stengods. Hästarna har man och svans av riktigt tagel. Pingvinerna är rultiga och vobblar hit och dit, precis som pingviner gör.